முகப்பு  |   வரலாறு  |   பூசைகள்  |   பூசகர்கள்   |    நிழற்படங்கள்   |    வெளியீடுகள்  |    மடாலயங்கள்   |  வம்சாவழி |   ஆலயத்தின் பணிகள்  திருப்பணிகள் |   தொடர்புகள்
 
     Untitled Document
                                

  பூசை நடைபெறும்போது..                        ஆலமிலையில் அமுது படைத்தல்.                      சண்முக அர்ச்சனையின்போது..
   
இம்மாத நிகழ்வுகள்(7ம் மாதம்)    

 


தினசரி பூசை நேரங்கள்


காலைப்பூசை காலை 08 மணி
மதியப்பபூசை பகல் 12 மணி
மாலைப்பூசை மாலை 04 மணி


வெள்ளி மற்றும் விசேட தினங்களில்
காலை 06 மணி
காலை 08 மணி
பகல் 10 மணி
பகல் 12 மணி
மாலை 04 மணி


முகூர்த்த தினங்களில் அடியார்களின் நேர்த்திக்காக விசேட பூசைகளும் இடம்பெறும்.
 

நிழல்படங்கள்

 

காணொளி

 

கோவில் தளங்கள்

ஸ்ரீ நாகபூசணி
மானிப்பாய் மருதடி விநாயகர்
தாவடி ஸ்ரீ வடபத்தரகாளி
காட்டுமலைக்கந்தன்
 
 

நாட்காட்டி 2019

தொடர்புகளுக்கு

 
 

 

 
     
 
 

    All Rights Reserved By  © sannathy.com   2011   

Solution By SpeedITnet