முகப்பு  |   வரலாறு  |   பூசைகள்  |   பூசகர்கள்   |    நிழற்படங்கள்   |    வெளியீடுகள்  |    மடாலயங்கள்   |  வம்சாவழி |   ஆலயத்தின் பணிகள்  திருப்பணிகள் |   தொடர்புகள்
 
    Untitled Document
சிறீ செல்வச்சந்நிதி ஆலயத்தில் தற்போதுள்ள பூசகர்களின் விபரம்
 1. கணபதிப்பிள்ளை ஜயர் ஆறுமுகசாமி ஐயர்
 2. விசாகரத்தின ஐயர் தெய்வேந்திர ஐயர் J.P
 3. கந்தசாமி ஐயர் உலகுருநாத ஐயர்
 4. தர்மரத்தின ஐயர் பாலசுப்ரமணிய ஐயர்
 5. ஆறுமுகசாமி ஐயர் சிவசண்முக ஐயர் J.P
 6. தங்கராசர ஐயர் குகனேந்திர ஐயர்
 7. கந்தசாமி குணரத்தினராசா ஐயர்
 8. செல்லத்துரை குலவீரராஜ ஐயர்
 9. சிவானந்த ஐயர் செல்லமணி ஐயர்
 10. தர்மரத்தின ஐயர் மகேந்திரன் ஐயர்
 11. தங்கராசா ஐயர்அகிலேந்திர ஐயர்
 12. தங்கவேல் ஐயர் தயாபரன் ஐயர்
 13. வடிவேற்கரசு சுந்தரமுர்த்தி ஐயர்
 14. சாம்பசிவ ஐயர் ராமச்சந்திர ஐயர்
 15. உலகுருநாத ஐயர் றமணன் ஐயர்
 16. தெய்வேந்திர ஐயர் சசீந்திர ஐயர்
 17. அரியரத்தின ஐயர் லோகேஸ்வரன் ஐயர்
 

நிழல்படங்கள்

 

காணொளி

 

கோவில் தளங்கள்

ஸ்ரீ நாகபூசணி
மானிப்பாய் மருதடி விநாயகர்
தாவடி ஸ்ரீ வடபத்தரகாளி
காட்டுமலைக்கந்தன்
 
 

நாட்காட்டி 2019

தொடர்புகளுக்கு

 
 

 

 
     
 
 

    All Rights Reserved By  © sannathy.com   2011   

Solution By SpeedITnet