முகப்பு  |   வரலாறு  |   பூசைகள்  |   பூசகர்கள்   |    நிழற்படங்கள்   |    வெளியீடுகள்  |    மடாலயங்கள்   |  வம்சாவழி |   ஆலயத்தின் பணிகள்  திருப்பணிகள் |   தொடர்புகள்
 
    New Page 1
     
 

ஆறாம் நாள் 2015

   
   

ஐந்தாம் நாள் - 2015

நான்காம் நாள் - 2015

   
   
மூன்றாம் நாள் - 2015

இரண்டாம் நாள் - 2015

   

   

முதலாம் திருவிழா - 2015

முதலாம் திருவிழா 2014    
   

ஆலயத்தின் தோற்றம் மற்றும் மூலமூர்த்தி

சுகாதார நிலைய கட்டிட அத்திவாரமிடல்

   
   

ஆலயத்தின் தோற்றம் மற்றும் மூலமூர்த்தி

6-10-2012 கார்த்திகை தின உற்சவம்

   
 

நிழல்படங்கள்

 

காணொளி

 

கோவில் தளங்கள்

ஸ்ரீ நாகபூசணி
மானிப்பாய் மருதடி விநாயகர்
தாவடி ஸ்ரீ வடபத்தரகாளி
காட்டுமலைக்கந்தன்
 
 

நாட்காட்டி 2019

தொடர்புகளுக்கு

 
 

 

 
     
 
 

    All Rights Reserved By  © sannathy.com   2011   

Solution By SpeedITnet